Ordlista på båtord

Som du kanske har märkt finns det en mängd olika ord som i de flesta fall bara kommer till användning när man befinner sig ute på vattnet, eller då man talar om saker relaterade till båtlivet. Dessa ord kan vara lika jobbiga och svåra att lära sig som det kan vara för föräldrar att med jämna mellanrum hitta på bra exempel för utelek. Värt att veta om är dock att ju mer du använder orden desto snabbare kommer du att lära dig vad de betyder. För att hjälpa dig lite på traven får du här en ordlista på några av de mest vanliga båtorden:

Orientera dig på båten

Akter – området längst bak på båten.

Badbord – båtens vänstersida.

Durk – båtens golv.

Fartyg – är båten längre är 12 meter och bredare än 4 meter är det ett fartyg.

Fribord – utsidan av båten.

Förpik – området längst fram i båten.

Koj – en sängplats på båten.

Kölsvin – utrymmet under båtens golv där vatten kan samlas.

Mantåg – båtens staket.

Ombord – allting som är på båten inkluderat människor och saker.

Pentry – båtens kök.

Pulpit – ett räcke längst fram i fören.

Ruff – inne i båten.

Sittbrunn – där man styr båten ifrån.

Skott – båtens väggar.

Styrbord – båtens högersida.

Ord relaterade till båtens placering och omgivning

Bränning – det grund som ligger i vattenytan.

Distans – avstånd.

Ekolod – ett verktyg som mäter djupet.

Gira – att svänga med båten.

Kompass – ett verktyg som genom väderstreck vidar var du är på väg och i vilken riktning Nordpolen ligger.

Kurs – hållet båten åker åt, mäts i grader.

Position – en exakt plats båten är på.

Sjökort – en karta som används ute på vattnet.

Sjömil – den enhet man mäter avstånd till sjöss, 1 sjömil = 1852 meter.

Väja – ändra kurs för att undvika att krocka med en annan båt.